Miesiąc: Marzec 2019

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”   Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostala w miejscowości Brenno w gminie Wijewo. Celem przedsięwzięcia byto uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości, poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, co poprawi stan środowiska  naturalnego, czystość wód i gleb. W zakresie przedmiotowego przedsiewzięcia osiągnięto planowane efekty, tj. wybudowano 14,65 km sieci kanalizacji…

Read More Read More