Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”

 

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostala w miejscowości Brenno w gminie Wijewo. Celem przedsięwzięcia byto uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości, poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, co poprawi stan środowiska  naturalnego, czystość wód i gleb.

W zakresie przedmiotowego przedsiewzięcia osiągnięto planowane efekty, tj. wybudowano 14,65 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym wraz ze zbiorczymi studniami zaworowymi, do których odprowadzane będą ścieki z budynków w ilości 309 szt. oraz zbiorczych studzienek przydomowych w ilości 23 szt.

Na realizację projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”, Gmina Wijewo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 8.318.242,75 zł.

Całkowita wartość projektu wyniosła 16.109.187,00 zł.

 

www.wrpo.wielkopolskie.pl


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *